Hoe staat het met de pilot Duurzaam Doelwijk?

Welke concrete maatregelen kunnen de bedrijven op Distripark nemen om energie te besparen? En welke andere kansen zijn er om het bedrijventerrein te verduurzamen? De gemeente Waddinxveen en provincie Zuid-Holland hebben de ODMH (Omgevingsdienst Midden-Holland) opdracht gegeven om in een pilot de VBD te ondersteunen. Daarom zijn er energiescans over de wettelijke maatregelen voor energiebesparing uitgevoerd en is gekeken naar de mogelijkheden voor zonnepanelen en vervoersmanagement. Dit zijn de resultaten:

Energiescans uitgevoerd
Volgens de nieuwe energiewet zijn veel bedrijven verplicht energiebesparende maatregelen te treffen. In plaats van direct te controleren en te handhaven, is de ODMH bij tien bedrijven langs geweest om te helpen met het in kaart brengen van de wettelijke maatregelen. Tot het eind van dit jaar ontvangt elk van deze bedrijven een rapportage met de maatregelen en de termijnen waarbinnen zij deze moeten doorvoeren (meestal op een natuurlijk moment). Als de ondernemers meer tijd nodig hebben, kunnen zij dat met de ODMH afstemmen.

Good housekeeping
De meeste bedrijven hebben al goed geïsoleerde gebouwen. TL8-verlichting is vaak al vervangen door een energiezuiniger alternatief. Maar met ‘good housekeeping’ is nog veel winst te behalen. Bijvoorbeeld door het uitzetten van de verlichting en ventilatie wanneer dat mogelijk is, en het voorkomen van warmte- of koudeverliezen (laaddocks, isoleren van leidingen, etc.). Daarnaast is een goede monitoring van het energieverbruik belangrijk. Dit maakt je bewust van je verbruik en moet leiden tot het zuiniger omgaan met energie Wie het slim aanpakt, kan nog veel energie – en dus kosten – besparen.

Duurzaam vervoer
Aandacht voor efficiënt en schoon vervoer maakt op Distripark onderdeel uit van de core business. De meeste bedrijven hebben al een planningsysteem, dubbele laadvloer, geoptimaliseerde retourvrachten, etc. Om verder te verbeteren, is het voor bedrijven die het vervoer uitbesteden essentieel om bij het selecteren van een vervoerder duurzaamheidseisen te stellen. Een andere simpele maatregel die bij veel vervoerkilometers een groot effect heeft, is bijvoorbeeld banden op spanning houden.

Zonnepanelen
Bij de bedrijven is veel interesse in zonnepanelen; vooral vanwege het feit dat ze financieel rendabel zijn en omdat klanten het waarderen. Zeven bedrijven op het Distripark hebben nu al zonnepanelen, andere bedrijven zijn ermee bezig. De elektriciteit die nu met zonnepanelen wordt opgewekt is vergelijkbaar met het verbruik van ca. 150 gezinnen per jaar. Van het totale dakoppervlak op Distripark is nog maar 3,5% met zonnepanelen bedekt. Dus er is nog veel ruimte vrij voor zonnepanelen.

Hoe duurzaam is Distripark?
Er is ook een DPL-meting (DuurzaamheidsProfiel op bedrijfsLocatie) van Distripark gemaakt. De meting geeft aan hoe duurzaam het terrein is ten opzichte van andere terreinen. Het is gebaseerd op het People, Planet, Profit–concept en bevat achttien indicatoren. Uit de tussenresultaten blijkt dat de ontsluiting voor goederenvervoer en de aantrekkelijkheid voor ondernemers heel hoog scoren. Kansen voor nog meer kwaliteit zitten vooral in het verbeteren van de bereikbaarheid per OV, het opwekken van duurzame energie en zo dichtbij mogelijk hoogwaardig verwerken van biomassa.

Voor het einde van 2018 zijn alle scans afgerond. Daarna gaat de ODMH de resultaten in een bijeenkomst met de bedrijven toelichten.