Onderzoek duurzaamheid nu echt van start!

Het duurzaamheidsproject is nog in volle gang! Er is een belangrijke stap gezet met de selectie van een nieuw bureau (DWA) om dit project goed uit te kunnen voeren. Tijdens de ALV in november vertelde Jac Bost (voorzitter Duurzaamheidsplatform Waddinxveen) hier al over. DWA zal op korte termijn contact opnemen met alle leden voor een toelichting op het onderzoek. Het gaat zich vooral richten op de energietransitie en het terug leveren van energie aan het net. Wij vragen jullie om aan het onderzoek mee te werken. De eigen bijdrage aan dit onderzoek komt te vervallen en wordt door de VBD gefinancierd. Samen maken we Doelwijk duurzamer!