A12-Corridor

Regionale aanpak

Sinds twee jaar zijn wij aangesloten bij de A12-Corridor. Dit is de overkoepelende organisatie van de bedrijventerreinen rondom de A12, pakweg tussen Lansingerland en Bodegraven-Reeuwijk. De A12-Corridor organiseert projecten die lokale activiteit overstijgt. Onder meer op het vlak van verkeer, duurzaamheid, personeel en scholing. De samenwerking zou dit voorjaar aflopen (drie jaar looptijd) maar wordt 1 jaar verlengd om continuïteit te houden in verband met de gemeenteraadsverkiezingen van eerder deze maand. De eventuele nieuwe wethouders kunnen dan in de tweede helft van 2022 beslissen over de toekomst van A12–Corridor. De VBD heeft als partner ook nog een jaar bijgetekend. Wij vinden de regionale rol belangrijk en hebben aangegeven de optimalisatie van de ontsluiting aan de Moordrechtboog op de agenda te willen houden. Net als een onderzoek naar fiets- en wandelwegen op bedrijfsterreinen en scholing. MBO Oostland (Lentis) heeft een BBL-opleiding geïntroduceerd voor de logistieke bedrijven in het Bleizo gebied. Naar nieuw logistiek personeel is ook onder onze leden grote vraag. Daarom is dit ook interessant voor Doelwijk ondernemers.