Parkeerregels

VBD-bestuurslid Martin van Riet heeft grote inspanning geleverd om de parkeeroverlast op Doelwijk de kop in te drukken en handhaven blijkt te helpen. Bij controle komt hij nagenoeg geen chauffeurs meer tegen die willen blijven overnachten. Hooguit nog enkelen die nét voor hun vertrektijd zitten. Op Doelwijk zijn op diverse plekken extra parkeerverbodsborden geplaatst en dit heeft zeker bijgedragen aan het verminderen van de overlast. - oktober 2017

Op Distripark Doelwijk is de algemene verkeerswet van toepassing. Dit betekent onder andere dat er in de openbare ruimten niet geparkeerd mag worden. Ondanks dit verbod worden wij regelmatig geconfronteerd met parkerende vrachtauto’s. Daarom verzoeken we ondernemers die veelvuldig (internationale) chauffeurs op bezoek krijgen, te wijzen op de parkeerregels. Daarnaast controleert de politie regelmatig op foutparkeerders.