Update van de parkmanager

Distripark Doelwijk straalt steeds meer de hoge standaard uit die ook de bedrijven op het terrein hebben. Met onze uitvoerder voor beheer, De Raad Vastgoed, zijn afspraken gemaakt. De opvolging daarvan gaat steeds beter. Zwerfafval wordt op tijd verwijderd en er worden regelmatig maai-, veeg of andere onderhoudswerkzaamheden aan het openbaar terrein uitgevoerd. Het oplossen van schades aan inritten, blokken en asfalt kan nog beter. Vanuit de vereniging hebben we hier blijvende aandacht voor. Als parkmanager ben ik daarover met De Raad in gesprek. Wij bedanken zowel De Raad Vastgoed als Van Herk voor hun inzet voor ons bedrijventerrein in het afgelopen jaar.

Bewegwijzeringsborden
De bewegwijzeringsborden op het terrein zijn jaren geleden in opdracht van de Vereniging geplaatst. In de ALV namen we gezamenlijk het besluit om te stoppen met deze (dure) vorm van bewegwijzering. Vrijwel iedereen rijdt op zijn of haar navigatie en de borden belemmeren zelfs ook het uitzicht. Ze staan dan dus in de weg en dat is niet handig. Het kan zijn dat de eigenaar van de borden ondernemers 1 op 1 heeft benaderd om te vragen of ze interesse hebben in het handhaven van het bord op eigen terrein. We wijzen je erop dat dit dan voor eigen kosten is en niet vanuit de vereniging wordt betaald.

Update Camerasysteem
Afgelopen jaar is er een analyse en technische beoordeling van het huidige camerasysteem uitgevoerd. Dit is langs de doelstellingen van het systeem gezet en daaruit is een advies gekomen wat nu ter besluitvorming bij het bestuur ligt. Het huidige systeem verdient een update zodat systeem veiligheid, dekkingsgraad en gebruik verbeterd worden. Vanuit het bestuur wordt meer informatie gegeven over eventuele acties.

Niet parkeren of stilstaan
Zoals inmiddels wel bekend, is Bedrijvenpark Doelwijk een niet-parkeren zone. Daarnaast is het qua verkeersveiligheid vaak ook niet handig om stil te staan op de rijbaan. Het blijkt een hardnekkig probleem, waardoor we Handhaving hierbij betrokken hebben. Wij willen je nogmaals vragen of je de leveranciers en transporteurs, die bij jou moeten zijn, erop wil attenderen dat ze op jouw eigen terrein moeten wachten en overnachten. Helaas is er voor overnachtingen namelijk geen faciliteit in de buurt. Laten we er samen voor zorgen dat Handhaving weinig te doen heeft op ons terrein.

Pas op met vezeldoekjes!
Ze kunnen er namelijk voor zorgen dat het riool verstopt raakt. Niet doorspoelen dus!