A12 corridor

Als bestuur hebben wij besloten om ons als partner aan te sluiten bij de samenwerking rond de A12 corridor. Ondanks dat wij voor een periode van drie jaar jaarlijks € 5000,- hier aan moeten bijdragen. De samenwerkingsovereenkomst waarin tot in detail wordt beschreven wat een en ander inhoudt, lees je in het verslag

Samenwerkingsovereenkomst A12-corridor definitief februari 2019