Onderzoek innovatie in logistiek en transport: doe je mee?

Ben jij ondernemer bij een logistiek bedrijf? Dan ontvang je binnenkort een vragenlijst van studenten van de Hogeschool Rotterdam. Zij voeren in opdracht van de stuurgroep Economische Visie Midden-Holland een onderzoek uit naar innovatie bij logistieke bedrijven in de regio. Ze onderzoeken of bedrijven in de regio bereid zijn om samen te werken aan innovaties in de sector logistiek en transport. En welke onderwerpen daarin belangrijk zijn. Het uiteindelijke doel is om een innovatie-agenda op te stellen. We vragen alle logistieke bedrijven om hun medewerking te geven aan dit onderzoek en de enquête in te vullen. Rond de zomer wordt een bijeenkomst georganiseerd waarin de resultaten van het onderzoek gepresenteerd worden aan de deelnemers van de enquête. Het invullen van de enquête vraagt slechts enkele minuten.