OPW-bestuurslid gezocht!

In de nieuwe structuur van het OPW hebben wij, samen met de andere bedrijvenverenigingen, vertegenwoordiging in het bestuur. Als bestuur doen we hierbij een beroep op jou, indien je als afgevaardigde van onze club, in het bestuur als vertegenwoordiger voor Groot Zakelijk, wil aansluiten bij OPW 2.0. De rol moet nog een duidelijke invulling krijgen, maar je behartigt onder meer onze belangen tijdens de (bestuurs)vergaderingen. Heb je interesse? Laat het weten via secretariaat@vbd-doelwijk.nl.