Startnotitie Verkeerscirculatieplan

Royal HaskoningDHV werkt op dit moment in opdracht van de gemeente Waddinxveen aan het Verkeerscirculatieplan (VCP). Met dit plan is het de bedoeling dat de wegen voor elke weggebruiker veiliger en logischer worden. Op een digitale kaart van Waddinxveen konden bewoners en ondernemers knelpunten aanwijzen en wensen doorgeven. Hier zijn zo’n 1.200 reacties op gekomen. Er is nu een tussenversie van het VCP en hierin staan maatregelen om het verkeer in Waddinxveen te verbeteren. Eind maart is deze tussenversie besproken in de commissievergadering Ruimte en Infrastructuur. Heb je interesse in deze tussenversie, kijk dan hier.