Succes Richard en Leon!

Richard van Bergenhenegouwen heeft tijdens de ALV van 27 mei zijn bestuursfunctie binnen de VBD neergelegd. Hij heeft er in zijn bestuurstermijn onder meer voor gezorgd dat de camerabewaking op het terrein geregeld is. En viel op door zijn grote inzet. Gelukkig verlaat Richard de VBD niet helemaal: hij blijft nog betrokken door de VBD te ondersteunen in zaken rondom het Ondernemersfonds. Leon Prins neemt per mei 2019 het stokje over van Richard. We wensen beide heren veel succes toe.

Algemene ledenvergadering
Op 27 mei was de ALV van onze vereniging drukbezocht. De KLPD was host van de middag en zorgde aan het einde van de meeting voor een verrassende explosieve uitsmijter! Voor die tijd kwamen de algemene stukken, de activiteiten van het bestuur en de bestuurswissel aan bod. En spraken we over duurzaamheid op Doelwijk. Katja Bojanova (ODMH) presenteerde de uitkomsten van de energiescan die eerder uitgevoerd is. Al met al was het een vruchtbare bijeenkomst en zijn er enkele afspraken gemaakt over de duurzame toekomst van het terrein. Ben jij ondernemer op het park of eigenaar van één van de panden? En wil jij bijdragen aan duurzame ontwikkelingen? Geef je dan op bij het secretariaat.