Van het bestuur

Enige weken geleden werd ons als bestuur de concept toekomstvisie van het Ondernemersfonds Waddinxveen (OFW) toegestuurd waarin een aantal verrassende zaken worden beschreven die voor ons als bestuur onacceptabel zijn. Ik praat jullie hierover graag bij.

Wij waren al op de hoogte van het feit dat met ingang van 2023 een einde komt aan de jaarlijkse bijdrage van 50K van de gemeente aan het Ondernemersfonds. Waar wij, maar ook een aantal andere bedrijvenparken in Waddinxveen, niet van de op de hoogte waren, was het feit dat het OFW in samenspraak met het OPW een toekomstvisie heeft geschreven waarin het OFW een prominente rol speelt. Die prominente rol houdt in dat de huidige 50k die wij vanuit de OZB, als kleine opslag bijdragen aan het OFW, verhoogd wordt naar 400k. Hiervan wordt 40% aangewend voor onder andere gemeente brede projecten en maatschappelijke doelen als sport, cultuur en onderwijs terwijl ook het Ondernemersplatform Waddinxveen (OPW) hier in meedeelt. Als de plannen doorgang vinden worden wij geconfronteerd met een opslag van 11% op de aanslag OZB. Je begrijpt dat wij dat als bestuur volstrekt onacceptabel vinden. Ik heb in een schrijven aan het bestuur van de overige bedrijvenparken ons standpunt duidelijk gemaakt. Inmiddels heb ik begrepen dat ook een aantal andere bedrijvenparken hier tegen hebben geageerd. In dat verband is de kennismaking met het bestuur van Logistiek Park A12 (VB A12) op 3 juni as. een mooie gelegenheid om met elkaar afspraken te maken over eventuele vervolgstappen. Vanzelfsprekend houden wij je hiervan op de hoogte.

Naar aanleiding van bovenstaande heb ik het volgende bijgevoegd:

In de tweede helft van dit jaar zal ik overigens echt afscheid nemen als voorzitter van de VBD. Ik ben al een tijdje met pensioen en om die reden minder vaak op Doelwijk aanwezig. Daarnaast vind ik het goed als de jongere, gedreven ondernemers op ons park ook bestuurlijk actief zijn. Vorig jaar al kondigden wij aan dat Pieter van Leeuwen mijn opvolger zal worden, maar door Corona is de effectuering hiervan iets vertraagd. Veel van jullie zal ik vast nog tegenkomen: of in het dorp of op een andere manier op Doelwijk of bij een activiteit van de vereniging. Tot snel en houd de moed erin met de laatste Corona-loodjes.

Co Doeleman
Voorzitter