Van het bestuur

Met meer dan 10.000 vervoersbewegingen per dag is een uitstekende bereikbaarheid onmisbaar voor Distripark Doelwijk. De plannen om aan te sluiten op de nieuwe Moordrechtboog zijn er al lang, maar zoals bekend, is de uitvoering nog niet gerealiseerd en dat gaat tot onze grote teleurstelling ook dit jaar niet meer gebeuren.

Ondanks toezeggingen van de Raad, de opdrachtgever van het project, blijkt nu dat er toch weer vertraging is in het proces. Volgens de Raad is dat te wijten aan het feit dat de hoofdaannemer Heijmans het VRI bestek nog niet gereed heeft. Nadat bij ons als bestuur deze berichten binnen druppelden hebben wij direct contact gezocht met de wethouders van zowel de gemeente Waddinxveen als de gemeente Zuidplas. Zij zijn er immers ook bij gebaat dat de aansluiting zo snel mogelijk wordt gerealiseerd. Dat heeft geresulteerd in een versnelde procedure bij Heijmans, maar betekent helaas wel dat de aansluiting aan het eind van het jaar niet meer haalbaar is. De vergunningen van de ODMH (Omgevingsdienst Midden-Holland) en het Waterschap zijn inmiddels wel verleend.

De verwachting is nu dat de ontsluiting in het eerste kwartaal van 2018 gereed is en in gebruik kan worden genomen. Wij blijven de voortgang monitoren en hebben regelmatig contact met de wethouders van beide gemeenten over de status van het project.

Co Doeleman
Voorzitter VBD