Verkeerscirculatieplan

In opdracht van gemeente Waddinxveen stelt Royal HaskoningDHV een Verkeerscirculatieplan (VCP) op. In juni konden bewoners en ondernemers hun knelpunten, wensen of positieve reactie geven over de huidige verkeerssituatie. Er kwamen ruim 1300 reacties binnen en vanaf september wordt er, na overleg met het college en de gemeenteraad gewerkt aan een VCP voor Waddinxveen. Daarin wordt de aanpak beschreven om Waddinxveen veiliger te maken. Vanuit de VBD is onder meer het doortrekken van de N457 richting Boskoop/Hazerswoude als aandachtspunten meegegeven. Dit is van belang voor de bedrijven op Doelwijk en ligt nu bij RHDHV op tafel.