Werkzaamheden A20 in 2025

Het lijkt misschien ver weg, maar de voorbereidingen voor de verbreding van de A20 in 2025 zijn al begonnen. Met de werkzaamheden op de snelweg tussen Rotterdam en Gouda worden problemen met de doorstroming en verkeersveiligheid opgelost. Daarnaast wordt er gewerkt aan de beperking van geluidhinder. Binnenkort start Zuid-Holland Bereikbaar met de communicatie rondom het project en vervoersalternatieven voor gebruikers van de A20.