Doelwijk goes green

Verduurzaming is nodig voor een goede toekomst. Daarom is er nu door de commissie duurzaamheid op Distripark Doelwijk een subsidie aangevraagd bij de Provincie voor onderzoek naar mogelijk uit te voeren besparingsmaatregelen voor individuele bedrijven (tevens met uitkomst voor de termijn waarbinnen deze gerealiseerd kunnen worden). Daarnaast richt het onderzoek zich op de mogelijkheden van een aantal collectieve voorzieningen of regelingen om duurzame energie op te wekken of bestaande voorzieningen te optimaliseren. De resultaten van de eerder door de ODMH uitgevoerde (detail) energiescans worden vertaald in scenario’s voor duurzame opwekking en tussentijdse opslag van energie. Aanvullend wordt beoordeeld in hoeverre overtollig (laagwaardige) warmte al dan niet nuttig kan worden toegepast elders. Een goed onderzoek dat de duurzame ambities van Doelwijk verder kan brengen.