Update infrastructuur

Regelmatig overleg is er al jaren tussen het bestuur en De Raad Vastgoed. Dat is nodig, want De Raad gaat over het beheer van de wegen en de openbare ruimtes op Doelwijk. Als bestuur letten we scherp op de uitvoering van de gemaakte afspraken. Dagelijks zijn er zo’n 3500 vervoersbewegingen met grote transportmiddelen. Een goed onderhouden infrastructuur is dan wel zo veilig. En trouwens ook goed voor ons materieel. Ter tafel komt onder meer:

  • Een aantal gevaarlijke verkeerspunten op het terrein. We hebben de locaties in beeld gebracht en gedeeld met De Raad. Acties hierop volgen binnenkort.
  • Een lang gekoesterde wens van het bestuur: een transparant meerjarenplan voor het onderhoud. De Raad heeft (nogmaals) toegezegd hiervoor een plan te maken.
  • De wortels van bomen aan de Transportweg veroorzaken schade aan het wegdek. Dat zorgt voor onveilige situaties voor het vrachtverkeer. Het is de bedoeling dat op termijn de bomen worden weg gehaald en er kleinere voor in de plaats komen.
  • Tot slot de parkeeroverlast: een veelbesproken onderwerp. Het bestuur roept alle ondernemers nogmaals op om bezoekende chauffeurs te wijzen waar zij wel of niet mogen parkeren. De Raad heeft beloofd met verschillende ondernemers, waar de overlast groot is, in gesprek te gaan. Zo houden we het bedrijventerrein voor iedereen zo veilig mogelijk.