Hoe verder met de bewegwijzering?

Eén van de onderwerpen bij de ALV is de bewegwijzering op Doelwijk. Het bestuur stelt de noodzaak van het (redelijk prijzige) onderhoudscontract ter discussie. Veel bezoekers gebruiken immers navigatie-apps om hun bestemming op Doelwijk te bereiken.

Op 1 mei 2023 wordt, als wij geen verder contact opnemen met City Outdoor Signs, het onderhoudscontract stilzwijgend verlengd. En gaat dit bedrijf alle individuele bedrijven benaderen of zij zelf willen verlengen. Het bestuur wil graag het contract opzeggen en adviseert alle individuele bedrijven om niet eenzijdig te verlengen.