Rapport duurzaamheidsonderzoek gereed

Onderzoeksbureau DWA heeft onderzocht of en hoe de bedrijven op Doelwijk duurzamer kunnen ondernemen. Op 15 februari is het onderzoek afgerond en heeft DWA de conclusies aan de deelnemers gepresenteerd. Er liggen in theorie grote kansen voor verduurzaming en energieuitwisseling tussen de bedrijven op Doelwijk. Echter is dit met de huidige stand van de techniek en wetgeving nauwelijks in de praktijk te realiseren. Wij plannen op dit moment geen opvolging van het betreffende onderzoek. Het rapport is toegestuurd aan de deelnemers. Zou jij het graag ontvangen? Stuur een mail naar het secretariaat.