Nieuwe bomen langs Transportweg

In week 47 zijn de bomen langs de Transportweg verwijderd. De wortels hadden het wegdek aangetast en dus was het nodig de bomen te kappen. Vervolgens zijn alle (wortel)restanten van de bomen verwijderd. En zijn er kleinere bomen teruggeplaatst. Op dit moment wordt bekeken of de onderliggende constructieve laag van de weg nog afdoende is en niet teveel verzakt. Als dit zo is kan in het voorjaar de weg worden hersteld. We houden je op de hoogte van de planning.