OPW en OFW 2.0 in januari bij de gemeenteraad

We hebben je natuurlijk al eerder geïnformeerd over de ontwikkelingen bij het Ondernemersplatform Waddinxveen (OPW) die een transitie doormaakt om verder te professionaliseren. Ook het Ondernemersfonds Waddinxveen (OFW) verandert in de komende jaren. In de bouwplannen voor het OPW 2.0 is samen het de bestuurders van het OFW een nieuwe vorm voor dit fonds voorgesteld: zeg maar: OFW 2.0. De bouwplannen bevatten een voorstel hoe in de toekomst dit fonds wordt samengesteld zodat de huidige trekkingsgebieden en het OPW 2.0 daar in de komende jaren gebruik van kunnen (blijven) maken. In januari neemt de gemeenteraad een besluit over de voorgenomen plannen. Snel na dit besluit, zal dit OFW 2.0 in de nieuwe vorm gaan functioneren.

 

Oproep: bestuurslid gezocht voor de nieuwe OPW-vereniging

Binnen OPW hebben wij, samen met de andere bedrijvenverenigingen vertegenwoordiging in het bestuur. Wil jij als vertegenwoordiger van de Groot Zakelijke bedrijven zitting nemen in het bestuur? Je behartigt onder meer onze belangen tijdens de (bestuurs)vergaderingen.

Interesse: laat het weten via secretariaat@vbd-doelwijk.nl.