Update duurzaamheidsproject

Medio 2022 is er door DWA gestart met onderzoek naar de verduurzaming van het energieverbruik op het bedrijvenpark Doelwijk. Circa 15 bedrijven hebben zich aangemeld. Bij deze bedrijven is een inventarisatie gedaan via een vragenlijst en interviews naar het energieverbruik, verduurzamingsambities en andere relevantie informatie rondom eigendom gebouw, inkoopstrategie energie en besluitvorming.

Tijdens het traject zijn er bedrijven afgehaakt vanwege moverende redenen. Gelukkig waren er ook nieuwe deelnemers. Om die reden is de periode voor het verzamelen van de gegevens verlengd. Met de groep van 13 bedrijven die goede informatie hebben aangeleverd, kan DWA een representatief beeld creƫren van het energieverbruik en de uitdagingen voor de verduurzaming. Op dit moment wordt de verzamelde data verwerkt in een analyse en conceptrapport. Daarin kijken we voornamelijk naar hoe op het niveau van het bedrijvenpark de energievoorziening kan worden verduurzaamd en welke kansen daaruit ontstaan voor de bedrijven op het Doelwijk.