Parkmanagement update

  • Tankstation en kruising N457: het DCB tankstation is al een paar maanden open. Nu is de kruising ook aangepast. Als afronding daarvan zal het VBD welkomstbord nog teruggeplaatst worden.
  • Terreinbeheer: na de reparaties die aan het asfalt gedaan zijn voor de zomer is het wegdek redelijk stabiel. De afgelopen weken is het fietspad langs de Transportweg aangepakt. Dit tegelfietspad verzakt regelmatig en vormt dan een risico voor fietsers. Nu is het voor een periode weer veilig te begaan.
  • Opruimen en schoonmaken: in overleg met De Raad is de frequentie van het zwerfvuil ruimen verhoogd van 6 naar 12 keer per jaar. Ook zijn alle kolken schoongemaakt waarmee ook het hemelwater goed afgevoerd kan worden.
  • Parkeren: Doelwijk is een niet-parkeren zone en we vragen je om medewerkers, klanten en toeleveranciers hierop te wijzen. Er staan met regelmaat nog (lang)geparkeerde voertuigen op de openbare weg.
  • Camerabeveiliging: het systeem laat nog steeds haar waarde zien, omdat voor diverse incidenten beelden zijn opgevraagd. Komend jaar willen we het systeem technisch optimaliseren en de zichtlijnen analyseren. Hiervoor vragen we een subsidie aan.

Dit jaar lag de focus vooral op het beheer van het terrein. Nu dat op de rails staat kan de aandacht van lieverlee verlegd worden naar het in beeld brengen van de wensen en behoeften van de ondernemers. Dit past ook bij het overleg dat we hebben over een lange termijn planning met De Raad over onder andere vervanging en renovatie. Indien er nu al zaken zijn om mee aan de gang te gaan, bijvoorbeeld ten aanzien van de openbare ruimte of in verband met criminaliteit bof overlast, stuur dan een mail naar Christian, cdewit@parktrust.nl.