Stand van zaken OPW 2.0 ​​​​​​​

Op 26 september heeft het bestuur van de OPW het bouwplan voor OPW 2.0 gepresenteerd. De meerderheid van de aanwezige leden heeft ingestemd met het voorstel. Dit betekent dat de stuurgroep OPW 2.0 nu verder kan met de uitwerking. Een onderdeel daarvan is de afstemming met de gemeente. Een uitgangspunt dat vooraf de nodige aandacht kreeg, is de bekostiging van het gemeentebrede deel. Daarmee krijgt het OPW financiële armslag. Met de gemeente bespreken we de financiering. Die zal plaatsvinden via een opslag op de OZB. Afgesproken is een opslag van € 30 per € 100.000,- WOZ-waarde. Deze opslag wordt gebruikt om het OPW 2.0 te professionaliseren. Tevens blijft een fors bedrag te besteden door de VBD middels ons trekkingsrecht. Hieruit kunnen wij als vereniging collectieve zaken bekostigen. Een ander onderdeel van het plan is de samenstelling van een nieuw OPW-bestuur. Voor deze en andere praktische zaken volgt rond de jaarwisseling nog een ledenvergadering.

Meer weten over het OPW 2.0? Bekijk hier de OPW 2.0 nieuwsbrief van september.