Duurzaamheid op Doelwijk

In 2019 is een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar kansrijke thema’s op het gebied van duurzaamheid voor ons park. Het onderzoek bracht in kaart wat er goed gaat en waar nog verbeterpunten liggen. Het leidde tot een Duurzaamheidsprofiel met alle plussen en minnen. Samengevat scoorde Doelwijk hoog aan de economische ‘Profit’-kant en gemiddeld aan de sociaalmaatschappelijke ‘People-kant’. Aan de ‘Planet-kant’ waren ook verbeterpunten, zoals het realiseren van een Energy hub. Dit is een energiesysteem dat bestaat uit meerdere energieconversie-, opslag- en/of netwerktechnologieën. In combinatie met energieopslag zorgen conversies tussen verschillende energiedragers in een hub voor meer flexibiliteit bij de energievoorziening. Dit is op Distripark zeer interessant vanwege de grote dakoppervlakten, in totaal maar liefst 350.000 m2. Inmiddels worden er stappen gezet om een energy hub te realiseren.