Werken aan een toekomstbestendig bedrijvenpark

Duurzaamheid is belangrijk: niet alleen voor bedrijven maar ook voor een bedrijvenvereniging als Doelwijk. In een voorbereiding op de toekomst moet je als vereniging gewoonweg duurzame maatregelen uitvoeren. In 2018 heeft de VBD in samenwerking met de ODMH een duurzaamheidsprofiel (DPL) opgesteld. Daarvoor is onderzoek uitgevoerd onder leden en bestuur.

In de Algemene Ledenvergadering van mei 2019 presenteerde Katja Bojanova van de ODMH de uitkomsten. Het blijkt dat er veel potentieel is op de thema’s Energie, Afval en circulaire economie. De kansen liggen onder meer in het benutten van het dakoppervlak voor duurzame energieopwekking. Doelwijk heeft ca. 35 ha dakoppervlak, waarvan nu maximaal 3,5% wordt benut voor de opwekking van zonne-energie. Ook op het gebied van afval zijn er mogelijkheden voor verbetering: jaarlijks wordt bijvoorbeeld 6000 ton restbiomassa (van de groenten- en fruitbedrijven) van het terrein afgevoerd dat op het terrein verwerkt zou kunnen worden. Zo zijn er tal van mogelijkheden.

Eén van de conclusies van de ODMH is dat er potentie is voor een Energie Hub, waarbij duurzame energie op grote schaal wordt opgewekt en uitgewisseld en waar nodig ook opgeslagen. Veel van de ondernemers zijn hierin geïnteresseerd of al mee bezig. We vragen daarom subsidie aan om dit initiatief verder te brengen.

Hieronder vind je het duurzaamheidsprofiel en de subsidieaanvraag.
conceptaanvraag_planvormingsubsidie_Distripark A12_aug 2019
Resultaten duurzaamheidsprofiel