Stand van zaken OPW 2.0 ​​​​​​​

Op 26 september heeft het bestuur van de OPW het bouwplan voor OPW 2.0 gepresenteerd. De meerderheid van de aanwezige leden heeft ingestemd met het voorstel. Dit betekent dat de stuurgroep OPW 2.0 nu verder kan met de uitwerking. Een onderdeel daarvan is de afstemming met de gemeente. Een uitgangspunt dat vooraf de nodige aandacht… Continue reading

Lees meer

A12-Corridor enquête

Onderzoek langzaam verkeer op Doelwijk Ralph Veerbeek, afstudeerder bij Roelofs Advies & Ontwerp, gaat namens A12-Corridor onderzoek doen naar het verbeteren van het langzame verkeer op bedrijventerreinen. Voor dit onderzoek wil hij twee bedrijven op Doelwijk benaderen voor een interview en bij verschillende bedrijven een enquête afnemen. Dit gebeurt met een QR-code die linkt naar… Continue reading

Lees meer

A12-Corridor

Regionale aanpak Sinds twee jaar zijn wij aangesloten bij de A12-Corridor. Dit is de overkoepelende organisatie van de bedrijventerreinen rondom de A12, pakweg tussen Lansingerland en Bodegraven-Reeuwijk. De A12-Corridor organiseert projecten die lokale activiteit overstijgt. Onder meer op het vlak van verkeer, duurzaamheid, personeel en scholing. De samenwerking zou dit voorjaar aflopen (drie jaar looptijd)… Continue reading

Lees meer

Parkmanagement

Ondernemen op een heel, schoon en veilig bedrijventerrein gaat wel zo makkelijk. Om de openbare ruimte op ons terrein zo goed mogelijk te beheren zijn we een samenwerking aangegaan met ParkTrust. Dit bedrijf is gespecialiseerd in parkmanagement en Christian de Wit zal hier ons vaste aanspreekpunt zijn. Hij zal geregeld op het terrein te vinden… Continue reading

Lees meer

Onderzoek duurzaamheid nu echt van start!

Het duurzaamheidsproject is nog in volle gang! Er is een belangrijke stap gezet met de selectie van een nieuw bureau (DWA) om dit project goed uit te kunnen voeren. Tijdens de ALV in november vertelde Jac Bost (voorzitter Duurzaamheidsplatform Waddinxveen) hier al over. DWA zal op korte termijn contact opnemen met alle leden voor een… Continue reading

Lees meer

Uitbreiding bestuur

Het bestuur draagt Edwin Doeleman aan als nieuw bestuurslid voor onze vereniging. Zelf iemand aandragen kan ook. Laat dit dan uiterlijk 4 april weten via het secretariaat. Uiteraard moet deze persoon (en/of het bedrijf waaraan hij verbonden is) wel lid zijn van de VBD.

Lees meer

Op bezoek bij Voshol! Ben jij er ook bij?

Op 14 april vanaf 16.00 uur krijg je de unieke kans om het mooie, nieuwe pand van Voshol (Locatie: Logistiekweg 1) te bezichtigen. Dit bedrijfsbezoek combineren we met onze Algemene Leden Vergadering. Natuurlijk is er ruimte voor Lennert Bredemeijer, directeur van Voshol Warmte-Elektrotechniek, om zijn bedrijf in de spotlight te zetten. Daarnaast staat er een… Continue reading

Lees meer

Informatieavond OPW 2.0

Op 11 april presenteert Blaauwberg de eerste onderzoeksresultaten over OPW 2.0. Ze komen met voorstellen voor de ambities en doelen van het nieuwe platform en de toekomstige organisatiestructuur (waaronder de eerste gedachten over de financiering). Er is uiteraard gelegenheid om met elkaar hierover in gesprek te gaan. Jij bent er toch ook bij? Meld je… Continue reading

Lees meer

Update Randweg Waddinxveen

De nieuwe Randweg van Waddinxveen ontlast het lokale wegennetwerk. De Randweg bestaat uit de Vredenburglaan, de Bentwoudlaan en de Verlengde Beethovenlaan. Als de Randweg gereed is betekent dit dat Waddinxveen én de bedrijventerreinen goed bereikbaar zijn. En dat bestemmings- of doorgaand verkeer optimaal wordt geleid richting haar (eind)bestemming. Voor Doelwijk, BusinessPark Vredenburgh en LogistiekPark A12,… Continue reading

Lees meer

Het vijfde dorp

Tussen Doelwijk en Nieuwerkerk aan den IJssel ontstaat in de komende jaren het zogeheten ‘Vijfde Dorp’, een compleet nieuw dorp. De gemeente Zuidplas realiseert hier 8000 woningen én ruimte voor bedrijven. Het Masterplan is tot stand gekomen in een samenwerking tussen gemeente, provincie en Grondbank RZG Zuidplas. Omdat wij verwachten dat de infrastructuur en ontsluiting… Continue reading

Lees meer

Duurzaamheid op Doelwijk

In 2019 is een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar kansrijke thema’s op het gebied van duurzaamheid voor ons park. Het onderzoek bracht in kaart wat er goed gaat en waar nog verbeterpunten liggen. Het leidde tot een Duurzaamheidsprofiel met alle plussen en minnen. Samengevat scoorde Doelwijk hoog aan de economische ‘Profit’-kant en gemiddeld aan de sociaalmaatschappelijke ‘People-kant’. Aan… Continue reading

Lees meer

Update infrastructuur en parkmanagement

Bewegwijzering De bewegwijzeringsborden op het terrein waren laatst beschadigd en omgevallen. We hebben snel actie ondernomen en de borden zijn weer netjes en staan weer op hun plek. Binnen het bestuur zijn we extra alert op dit soort zaken op ons bedrijventerrein. Maar graag maken we ook gebruik van jouw opmerkzaamheid. Valt jou iets opmerkelijks… Continue reading

Lees meer

Bedankt Martin van Riet

Dit jaar nemen we als bestuur afscheid van Martin van Riet, die zich als lid in de afgelopen jaren vooral heeft bezig gehouden met het reilen en zeilen op het park. Zoals de overlast van het parkeren. Zijn functie binnen de Politie Landelijke Eenheid (ook gevestigd op Doelwijk) maakte dat hij deze rol goed kon… Continue reading

Lees meer

Van het bestuur

Enige weken geleden werd ons als bestuur de concept toekomstvisie van het Ondernemersfonds Waddinxveen (OFW) toegestuurd waarin een aantal verrassende zaken worden beschreven die voor ons als bestuur onacceptabel zijn. Ik praat jullie hierover graag bij. Wij waren al op de hoogte van het feit dat met ingang van 2023 een einde komt aan de jaarlijkse bijdrage… Continue reading

Lees meer

Subsidie toegekend; en nu?

In de vorige nieuwsbrief meldden we je al dat er een provinciale subsidie is toegekend voor onderzoek doen naar collectieve voorzieningen of regelingen voor duurzame energieopwekking. Het gaat om de implementatie van nieuwe voorzieningen en de optimalisatie van bestaande voorzieningen en activiteiten. Sinds de subsidie is toegekend in september, zijn er al stappen gezet. Bijvoorbeeld… Continue reading

Lees meer