Werkzaamheden A20 in 2025

Het lijkt misschien ver weg, maar de voorbereidingen voor de verbreding van de A20 in 2025 zijn al begonnen. Met de werkzaamheden op de snelweg tussen Rotterdam en Gouda worden problemen met de doorstroming en verkeersveiligheid opgelost. Daarnaast wordt er gewerkt aan de beperking van geluidhinder. Binnenkort start Zuid-Holland Bereikbaar met de communicatie rondom het… Continue reading

Lees meer

OV-probeeractie voor reizigers via A20

Wie minimaal twee dagen per week over de A20 tussen Rotterdam en Gouda rijdt, kan gebruik maken van de OV-probeeractie van Ways2go. Je krijgt een OV-chipkaart met een tegoed van € 100,-. Daarmee kun je reizen op het OV-traject van Utrecht en Rotterdam met trein, bus of metro én met de OV-fiets. Deze actie loopt… Continue reading

Lees meer

Parkeren

Parkeren al jouw medewerkers en toeleveranciers al op de juiste manier? Zorg er alsjeblieft voor dat je bezoekers en leveranciers op jouw terrein parkeren. Trucks op de openbare weg leiden tot gevaarlijke situaties. 

Lees meer

Verkeerscirculatieplan

In opdracht van gemeente Waddinxveen stelt Royal HaskoningDHV een Verkeerscirculatieplan (VCP) op. In juni konden bewoners en ondernemers hun knelpunten, wensen of positieve reactie geven over de huidige verkeerssituatie. Er kwamen ruim 1300 reacties binnen en vanaf september wordt er, na overleg met het college en de gemeenteraad gewerkt aan een VCP voor Waddinxveen. Daarin… Continue reading

Lees meer

Parkmanagement

Een van de aandachtspunten van de VBD in de afgelopen jaren, is de kwaliteit van het onderhoud van de openbare ruimte en infrastructuur. Als bestuur vinden we dit belangrijk, maar kwamen we door tijdgebrek niet altijd toe aan goed beheer. Temeer daar De Raad Vastgoed niet altijd direct actie ondernam. Inmiddels hebben wij in de… Continue reading

Lees meer

Duurzaamheidsproject van start

Al langere tijd zijn we op Doelwijk bezig om een gedegen duurzaamheidsproject op te starten. Na een eerdere tegenvaller in de samenwerking met Greenspread hebben we in mei dit jaar afspraken gemaakt met DWA. Na de nodige voorbereiding vond op 13 juli de kick-off van het duurzaamheidsonderzoek plaats. Vanuit DWA is Joram Borgers de trekker… Continue reading

Lees meer

OPW-bestuurslid gezocht!

In de nieuwe structuur van het OPW hebben wij, samen met de andere bedrijvenverenigingen, vertegenwoordiging in het bestuur. Als bestuur doen we hierbij een beroep op jou, indien je als afgevaardigde van onze club, in het bestuur als vertegenwoordiger voor Groot Zakelijk, wil aansluiten bij OPW 2.0. De rol moet nog een duidelijke invulling krijgen,… Continue reading

Lees meer

Stand van zaken OPW 2.0 ​​​​​​​

Op 26 september heeft het bestuur van de OPW het bouwplan voor OPW 2.0 gepresenteerd. De meerderheid van de aanwezige leden heeft ingestemd met het voorstel. Dit betekent dat de stuurgroep OPW 2.0 nu verder kan met de uitwerking. Een onderdeel daarvan is de afstemming met de gemeente. Een uitgangspunt dat vooraf de nodige aandacht… Continue reading

Lees meer

A12-Corridor enquête

Onderzoek langzaam verkeer op Doelwijk Ralph Veerbeek, afstudeerder bij Roelofs Advies & Ontwerp, gaat namens A12-Corridor onderzoek doen naar het verbeteren van het langzame verkeer op bedrijventerreinen. Voor dit onderzoek wil hij twee bedrijven op Doelwijk benaderen voor een interview en bij verschillende bedrijven een enquête afnemen. Dit gebeurt met een QR-code die linkt naar… Continue reading

Lees meer

A12-Corridor

Regionale aanpak Sinds twee jaar zijn wij aangesloten bij de A12-Corridor. Dit is de overkoepelende organisatie van de bedrijventerreinen rondom de A12, pakweg tussen Lansingerland en Bodegraven-Reeuwijk. De A12-Corridor organiseert projecten die lokale activiteit overstijgt. Onder meer op het vlak van verkeer, duurzaamheid, personeel en scholing. De samenwerking zou dit voorjaar aflopen (drie jaar looptijd)… Continue reading

Lees meer

Parkmanagement

Ondernemen op een heel, schoon en veilig bedrijventerrein gaat wel zo makkelijk. Om de openbare ruimte op ons terrein zo goed mogelijk te beheren zijn we een samenwerking aangegaan met ParkTrust. Dit bedrijf is gespecialiseerd in parkmanagement en Christian de Wit zal hier ons vaste aanspreekpunt zijn. Hij zal geregeld op het terrein te vinden… Continue reading

Lees meer

Onderzoek duurzaamheid nu echt van start!

Het duurzaamheidsproject is nog in volle gang! Er is een belangrijke stap gezet met de selectie van een nieuw bureau (DWA) om dit project goed uit te kunnen voeren. Tijdens de ALV in november vertelde Jac Bost (voorzitter Duurzaamheidsplatform Waddinxveen) hier al over. DWA zal op korte termijn contact opnemen met alle leden voor een… Continue reading

Lees meer

Uitbreiding bestuur

Het bestuur draagt Edwin Doeleman aan als nieuw bestuurslid voor onze vereniging. Zelf iemand aandragen kan ook. Laat dit dan uiterlijk 4 april weten via het secretariaat. Uiteraard moet deze persoon (en/of het bedrijf waaraan hij verbonden is) wel lid zijn van de VBD.

Lees meer

Op bezoek bij Voshol! Ben jij er ook bij?

Op 14 april vanaf 16.00 uur krijg je de unieke kans om het mooie, nieuwe pand van Voshol (Locatie: Logistiekweg 1) te bezichtigen. Dit bedrijfsbezoek combineren we met onze Algemene Leden Vergadering. Natuurlijk is er ruimte voor Lennert Bredemeijer, directeur van Voshol Warmte-Elektrotechniek, om zijn bedrijf in de spotlight te zetten. Daarnaast staat er een… Continue reading

Lees meer

Informatieavond OPW 2.0

Op 11 april presenteert Blaauwberg de eerste onderzoeksresultaten over OPW 2.0. Ze komen met voorstellen voor de ambities en doelen van het nieuwe platform en de toekomstige organisatiestructuur (waaronder de eerste gedachten over de financiering). Er is uiteraard gelegenheid om met elkaar hierover in gesprek te gaan. Jij bent er toch ook bij? Meld je… Continue reading

Lees meer