Update Randweg Waddinxveen

De nieuwe Randweg van Waddinxveen ontlast het lokale wegennetwerk. De Randweg bestaat uit de Vredenburglaan, de Bentwoudlaan en de Verlengde Beethovenlaan. Als de Randweg gereed is betekent dit dat Waddinxveen én de bedrijventerreinen goed bereikbaar zijn. En dat bestemmings- of doorgaand verkeer optimaal wordt geleid richting haar (eind)bestemming. Voor Doelwijk, BusinessPark Vredenburgh en LogistiekPark A12,… Continue reading

Lees meer

Het vijfde dorp

Tussen Doelwijk en Nieuwerkerk aan den IJssel ontstaat in de komende jaren het zogeheten ‘Vijfde Dorp’, een compleet nieuw dorp. De gemeente Zuidplas realiseert hier 8000 woningen én ruimte voor bedrijven. Het Masterplan is tot stand gekomen in een samenwerking tussen gemeente, provincie en Grondbank RZG Zuidplas. Omdat wij verwachten dat de infrastructuur en ontsluiting… Continue reading

Lees meer

Duurzaamheid op Doelwijk

In 2019 is een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar kansrijke thema’s op het gebied van duurzaamheid voor ons park. Het onderzoek bracht in kaart wat er goed gaat en waar nog verbeterpunten liggen. Het leidde tot een Duurzaamheidsprofiel met alle plussen en minnen. Samengevat scoorde Doelwijk hoog aan de economische ‘Profit’-kant en gemiddeld aan de sociaalmaatschappelijke ‘People-kant’. Aan… Continue reading

Lees meer

Update infrastructuur en parkmanagement

Bewegwijzering De bewegwijzeringsborden op het terrein waren laatst beschadigd en omgevallen. We hebben snel actie ondernomen en de borden zijn weer netjes en staan weer op hun plek. Binnen het bestuur zijn we extra alert op dit soort zaken op ons bedrijventerrein. Maar graag maken we ook gebruik van jouw opmerkzaamheid. Valt jou iets opmerkelijks… Continue reading

Lees meer

Bedankt Martin van Riet

Dit jaar nemen we als bestuur afscheid van Martin van Riet, die zich als lid in de afgelopen jaren vooral heeft bezig gehouden met het reilen en zeilen op het park. Zoals de overlast van het parkeren. Zijn functie binnen de Politie Landelijke Eenheid (ook gevestigd op Doelwijk) maakte dat hij deze rol goed kon… Continue reading

Lees meer

Van het bestuur

Enige weken geleden werd ons als bestuur de concept toekomstvisie van het Ondernemersfonds Waddinxveen (OFW) toegestuurd waarin een aantal verrassende zaken worden beschreven die voor ons als bestuur onacceptabel zijn. Ik praat jullie hierover graag bij. Wij waren al op de hoogte van het feit dat met ingang van 2023 een einde komt aan de jaarlijkse bijdrage… Continue reading

Lees meer

Subsidie toegekend; en nu?

In de vorige nieuwsbrief meldden we je al dat er een provinciale subsidie is toegekend voor onderzoek doen naar collectieve voorzieningen of regelingen voor duurzame energieopwekking. Het gaat om de implementatie van nieuwe voorzieningen en de optimalisatie van bestaande voorzieningen en activiteiten. Sinds de subsidie is toegekend in september, zijn er al stappen gezet. Bijvoorbeeld… Continue reading

Lees meer

Vredenburghlaan deels in gebruik!

En dat is goed nieuws. Het gaat om het deel van de weg bij de rotonde aan de Zesde Tochtweg en het LogistiekPark A12. De Vredenburghlaan moet in zijn geheel in de loop van volgend jaar klaar zijn. Tussen 2023 en 2025 wordt de weg aangesloten op de Bentwoudlaan en vervolgens via de Verlengde Bentwoudlaan… Continue reading

Lees meer

Nieuwe bomen langs Transportweg

In week 47 zijn de bomen langs de Transportweg verwijderd. De wortels hadden het wegdek aangetast en dus was het nodig de bomen te kappen. Vervolgens zijn alle (wortel)restanten van de bomen verwijderd. En zijn er kleinere bomen teruggeplaatst. Op dit moment wordt bekeken of de onderliggende constructieve laag van de weg nog afdoende is… Continue reading

Lees meer

Denkt u mee over Social Return?

Voor het opstellen van het Waddinxveense beleid over Social return kunnen we uw input goed gebruiken. U heeft kennis en ervaring uit de praktijk van (maatschappelijk verantwoord) ondernemen. En mogelijk de ervaringen van het inzetten van Social return in andere gemeenten. Samen met u willen we ons beleid zo maken dat de afspraken goed uitvoerbaar… Continue reading

Lees meer

Update infrastructuur

Regelmatig overleg is er al jaren tussen het bestuur en De Raad Vastgoed. Dat is nodig, want De Raad gaat over het beheer van de wegen en de openbare ruimtes op Doelwijk. Als bestuur letten we scherp op de uitvoering van de gemaakte afspraken. Dagelijks zijn er zo’n 3500 vervoersbewegingen met grote transportmiddelen. Een goed… Continue reading

Lees meer

Doelwijk goes green

Verduurzaming is nodig voor een goede toekomst. Daarom is er nu door de commissie duurzaamheid op Distripark Doelwijk een subsidie aangevraagd bij de Provincie voor onderzoek naar mogelijk uit te voeren besparingsmaatregelen voor individuele bedrijven (tevens met uitkomst voor de termijn waarbinnen deze gerealiseerd kunnen worden). Daarnaast richt het onderzoek zich op de mogelijkheden van… Continue reading

Lees meer

Online enquête ondernemers regio Waddinxveen

Langs de Zuidelijke rondweg wordt een gebied ontwikkeld waarin bedrijvigheid, maatschappelijke functies en wonen samenkomen. ParkRand is gelegen tegen de wijk Park Triangel en om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen van de bewoners en de toekomstige gebruikers laat de ontwikkelaar een onderzoek uitvoeren. Daarin worden ondernemers, inwoners van de regio en… Continue reading

Lees meer

A12-Corridor

De gemeenten Waddinxveen, Lansingerland, Zoetermeer en Zuidplas werken samen met provincie Zuid-Holland, VNO-NCW West en diverse andere belanghebbenden om de A12-corridor te ontwikkelen tot een sterke logistieke hotspot. De VBD is een van de partners van deze projectgroep. Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen? Bekijk ze op a12-corricor.nl.

Lees meer

Doelwijk scoort hoge ogen!

Distripark Doelwijk is goed uit de bus gekomen in het analyserapport van de Stec-groep. Zij hebben naar verschillende terreinen (41 terreinen) in de regio (Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas) onderzoek gedaan. Daarbij hebben ze onder meer gekeken naar het functioneren, de economische waarden, potentie en marktaantrekkelijkheid. Distripark Doelwijk behoort tot de bedrijventerreinen met relatief… Continue reading

Lees meer